Podvodníci vs. důvěřivci

Jaký je mezi nimi rozdíl? To je určitě zřejmé. Problém je ale ten, že podvodník důvěřivce využívá ke svému prospěchu. Pár podvodníků jsem za svůj život potkala, ale bohužel jsem většinou byla v roli toho důvěřivce. Ať už šlo o vztah nebo později o pomoc s finančními problémy. Takže nejdřív podvodník a pak podvodnice.. Setkáním s ní se totiž rozběhnul neskutečný kolotoč vypadající ze začátku jako vysvobození a spása. Jenže ve výsledku byl opak pravdou.. Chcete vědět, jak fungují někteří lidi v pojišťovnictví? Tak se pohodlně usaďte a začtěte se 😉

Člověk je tvor důvěřivý

Zdá se mi, že čím víc je člověk zoufalejší, tím víc se nechá zlákat a „ukecat“ nějakým podvodníkem. A nemusí to být jenom ve financích.. Mluvím samozřejmě ze svojí zkušenosti.

Nejdřív jsem nalítla na hezký řeči a plány bývalého přítele a postupně se zahrabávala hlouběji a hlouběji do „bahna“ – viz eBook zde >>  A když už jsem se ke dnu hodně přibližovala, dostala jsem kontakt na paní Radmilu, která se 12 let pohybovala ve finanční sféře a měla mi pomoct dostat se z mojí situace ven.

Začátek kolotoče

Jak popisuju v eBooku zde >> byla jsem součástí mnoha Radmiliných aktivit mezi kterými bylo i pojišťovnictví. A jak jsem se zmiňovala v jednom z předchozích článků, popíšu Vám teď detailněji, jak to ve finančnictví funguje.

V roce 2010 jsem se díky Radmile stala nezávislým finančním poradcem v jedné nejmenované společnosti. Bála jsem se toho jako čert kříže – já a někomu volat a vnucovat se??? Radmila mě ale ujistila, že schůzky bude zajišťovat ona, já s ní potom budu ke klientům jezdit a učit se a uzavřené pojistky si budeme mezi sebou dělit. U některých budu jako poradce já a u některých Radmila. Úplně stejně do společnosti přivedla i některé svoje známé a kamarády a vytvořila tak síť pojišťováků, na jejímž vrcholu nebyla Radmila, ale já. Jak funguje síť a všechno okolo se dozvíte v jednom z dalších článků 😉

V této firmě jsme pak všichni hromadně podali ke konci roku 2010 výpověď. Čím dál častěji se opožďovaly výplaty peněz (provizí) a i komunikace začala váznout. To už ale měla Radmila vymyšlený další plán. Tentokrát jsem se od 1.1.2011 stala vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem pro společnost, kde působila Radmila.

Rozdíl mezi nezávislým a vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem

Většina lidí v tom žádný rozdíl nevidí. Prostě zase další „pojišťovák“, který jim chce vnutit další pojistku a vydělat na nich. No… Samozřejmě je to práce jako každá jiná a nikdo nic nedělá zadarmo. Jde ale o to, jak kvalitní poradce to je, jak kvalitní má informace a jak s nimi dokáže naložit.

Nezávislý finanční poradce

Pracuje pro společnost, která má smlouvy s více pojišťovnami. Znamená to, že takový poradce může vybrat pro klienta tu nejlepší variantu pojistky, protože každý klient má jiné potřeby. Aby se poradce vyznal v pojišťovnách a jejích produktech (pojistkách), pořádají se různá produktová školení. Několik jsem jich taky absolvovala, proto Vám můžu říct z vlastní zkušenosti, jak to funguje.

Školení většinou bylo na celý den a probíralo se víc produktů, respektive jeden druh produktu (např. životní pojištění) od víc pojišťoven. Každá pojišťovna má totiž trošku jiné podmínky pro sjednání. Produkt nám podrobně vysvětlili a na závěr nám řekli, kolik peněz (provizí) od které pojišťovny dostaneme. Takže nám vlastně nepřímo řekli, které pojistky máme s klienty uzavírat.

Tady potom nastupuje ta kvalita poradce

Setkala jsem se s poradci, kteří šli jenom za ziskem a nabízeli klientům pojistky od pojišťoven, kde dostali nejvyšší provize. Hlavně taky uzavírali životní pojistky (na spoření), protože z nich jsou provize vyšší. Pokud chtěl být klient pojištěný i v případě úrazu, udělal mu takový „poradce“ jednu životní pojistku, kde si klient spořil a zároveň byl pojištěný na úraz. Proč? Protože provize se vypočítávají z celkového pojistného.

Vždycky je lepší mít pojistek víc, v závislosti na tom, jaké potřeby ten daný člověk (klient) má.

Když se totiž u klienta změní nějaká situace, pracuje se líp s konkrétní pojistkou, která řeší tu danou situaci. Ale chápu, že chce mít někdo jednu pojistku, protože má jednu platbu a nemusí nic jiného řešit. Jak už jsem psala, tady potom nastupuje ta kvalita poradce, který klientovi vysvětlí všechny možné varianty

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Pracuje pro jednu konkrétní pojišťovnu, takže využívá produkty jen od této jedné pojišťovny. Výhodou je, že zná všechny produkty dopodrobna. Já viděla nevýhodu v tom, že jsem věděla, že existuje skvělá úrazová pojistka u jiné pojišťovny. Tohle jsem ale díky Radmile a jejím kontaktům nemusela řešit.

Radmila totiž dlouhé roky pracovala jako nezávislý poradce, takže za tu dobu získala kontakty na poradce v různých pojišťovnách a nabízela klientům i pojistky od jiných pojišťoven. A to se mi líbilo. Ta skvělá úrazovka, o které jsem se před chvílí zmiňovala, byla totiž dobrým „vstupem“ ke klientovi.

Oba typy poradců (nezávislý i vázaný) mají pojišťováctví jako svou práci, takže mají určité povinnosti. Měsíčně musí odevzdat svému „nadřízenému“ určitou produkci (= počet pojistek).

1 – Nezávislý finanční poradce (NFP) – víc pojišťoven

každá pojistka má určité bodové ohodnocení

poradce musí sepsat měsíčně tolik pojistek, aby dosáhl určité bodové hranice a získal tak meziprovize za pojistky, které uzavřeli poradci „pod ním“ – je to systém MLM (=multilevel marketing) – jak to funguje se dozvíte v jednom z dalších článků..

2 – Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ) – jedna pojišťovna

je přesně daný počet a druh pojistek, které musí VPZ měsíčně uzavřít

V eBooku Finanční past – Cesta do pekel a zpátky ke svobodnému životu BEZ DLUHŮ se zmiňuju, že Radmila nejdřív uzavřela všechny možné pojistky a nejlíp na celou rodinu – tady to teď chci víc vysvětlit.

Jako nezávislý poradci jsme mohli nabízet pojistky od několika pojišťoven, ale rozhodně ne od všech, které v Čechách působí. A taky jsme neznali úplně všechny jejich produkty (pojistky). Každá pojišťovna má totiž několik druhů pojistek, např.:

  • životní pojistka
  • úrazová pojistka
  • důchodové spoření
  • pojistka k zajištění hypotéky
  • speciální úrazová pojistka – pro děti, řidiče, při hospitalizaci
  • stavební spoření
  • spoření pro děti, studenty
  • povinné a havarijní pojištění
  • pojištění domácnosti
  • pojištění odpovědnosti za škodu

A teď to vysvětlení

Když jsem díky Radmile stala NFP, bylo mým úkolem uzavřít životní a úrazové pojistky od více pojišťoven na celou moji rodinu, samozřejmě ale ne všechno v jednom měsíci. Takže jsem ve výsledku po pár měsících měla životní pojistku od pojišťovny č.1, od pojišťovny č.2 a od pojišťovny č.3. A stejně tak jsem měla od těchto pojišťoven i úrazové pojistky. A úplně stejné pojistky měla i moje rodina.

Pojišťovnám je totiž jedno, kolik pojistek máte. Hlavní je, že je včas platíte. Pokud se stane pojistná událost, pojišťovna plní ze všech pojistek, které se poj. události týkají. Takže když si např. zlomíte nohu a máte 3 úrazové pojistky, může pojišťovna vyplatit peníze ze všech třech pojistek.

Ptáte se, proč jsme měli tolik pojistek, když jsou „stejné“? Protože bylo potřeba získat určitý počet bodů za uzavřené pojistky a tím i vyšší provize. Jak už jsem se zmiňovala, pojišťovnictví funguje jako síť finančních poradců. Na jejím vrcholu jsem místo Radmily byla já. Bylo to ale jen formálně. Ona rozhodovala, jaké pojistky, na koho a kdy se uzavřou. Pode mnou byli další Radmily známí, které přesvědčila stejně jako mě.

Výše zmiňované pojistky se postupně během dvou let rušily. Provize jsme dostali, takže už nebylo potřeba je mít a dál platit. V eBooku Finanční past – Cesta do pekel a zpátky píšu, že to byl začarovaný kruh. Pochopila jsem to ale až dost pozdě. Mezitím jsem přešla od NFP k VPZ, kde se dělo v podstatě to samé, jenom s drobným rozdílem. Už jsem neuzavírala pojistky jenom v rodině.

Dostala jsem seznam klientů pojišťovny

Mým úkolem bylo klienty obvolat a domluvit schůzku, kvůli aktualizaci jejich pojistek. V průběhu let se totiž může jakkoliv změnit klientova situace a je potřeba pojistku upravit.

Upravit neznamená zrušit!!

Samozřejmě ne všechny pojistky je výhodné upravovat. Většinou se to týká mnohaletých úrazovek. Pokud se ruší úrazová pojistka, klient o nic nepřijde, spíš naopak. V dnešní době mají úrazovky za stejné peníze daleko větší plnění, tzn. že klient dostane víc peněz. Proto je potřeba dělat aktualizace pravidelně. Minimálně jednou za 3-5 let, kdy ale taky záleží na věku klienta.

Jiné potřeby má klient ve dvaceti a jiné v šedesáti.

Poradce a „poradce“

Bohužel znám finanční „poradce“, kteří po dvou letech klientovi zruší pojistku a udělají mu novou. STEJNOU!! Víte proč? Protože poradce ručí za smlouvu 2 roky, teď už se to ručení zvýšilo na 5 let. Víc to popisuju v eBooku Finanční past – Cesta do pekel a zpátky. Takže klientovi se sice nic nestane, ale „poradce“ dostane provize za novou smlouvu!

Ještě horší ale je, když „poradce“ zjistí, že mu klient plně důvěřuje. Může mu tak udělat pojistku, která není pro klienta moc nebo dokonce vůbec výhodná. Bohužel se toto stalo v mém nejbližším okolí, o to víc mě to bolí, když vím, že si platí pojistku úplně zbytečně a že si nenechají poradit od člověka, který si finančnictvím prošel.

Díky seznamu klientů pojišťovny se mi pracovalo líp

Přeci jen už jsem se tolik nevnucovala. Klienti znali pojišťovnu, měli od ní pojistku/y a já jim pouze chtěla vysvětlit, jak jejich pojistka funguje a jestli ji chtějí i nadále využívat. Jezdila jsem za klienty, kteří měli někdy i 20 let starou úrazovku. Zjistila jsem, jaké pojistky mají a co potřebují a podle toho jsme měli spolu i několik schůzek. Hlavně jsem chtěla, aby klienti všechno chápali, aby třeba za rok neřekli, že něco podepsali a ani nevěděli co.

Díky Radmile a jejím kontaktům na různé pojišťovny jsem mohla uzavírat i úrazovku od jiné pojišťovny, která byla v té době fakt jedna z nejlepších. Stalo se mi ale i to, že jsem ke klientům několikrát jela, všechno jsem jim vysvětlila, jaké mají pojistky, jak fungují a navrhla jim řešení. Když jsem k nim přijela už tzv. na podpis smlouvy, tak mi klienti řekli, že jsem jim opravdu dobře poradila. Byli se zeptat přímo v pojišťovně, kde jim potvrdili všechno, co jsem jim řekla já, a tak si pojistku zrovna uzavřeli tam.

Na jednu stranu jsem byla ráda, že jsem jim poradila správně. Ale na druhou stranu jsem přišla o provize, a navíc jsem projezdila spoustu benzínu. Zjistila jsem, že pojišťováka vážně dělat nemůžu na plný úvazek, protože bych si nevydělala ani měsíční minimální mzdu 😀

Byla to pro mě ale hodně dobrá zkušenost!

A navíc jsem zjistila, že chci lidem pomáhat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *